Sunday, 5 February 2012

Budus (:

read carefully and answer all the question below.all marks will be given if you answered the true answer :D
jawab soalan di atas dan beri jawapan anda pada comment di bawah POST ini XD
A1000.0
berdsarkan gambar A100.00,,sila kira berapakah umlah manusia yg tidur didalam DORM itu dan berikan jawapan anda pada comment di bawah                                                                             0/10

No comments:

Post a Comment

FFFFFUUUUUUUU  - Rage Face Comics